Eldningsolja
 Diesel
 Smörjmedel från

Beställ redan idag!

Automatiska leveranser
 Olika betalningsalternativ
 Oljetransporter

 

• Grimskärsgatan 3• 392 31 Kalmar
• Tel: 0480-880 72
• Jan: 070-249 11 70
• Tony: 070-848 38 39
• Pehr: 070-941 55 34
•Epost: order@holmbergsolje.se

 

 

 

>